Skip to main content
Flokkur

Starfsauglýsingar

Icelandair - Long Term Planner

Starfsauglýsing – Long Term Planner, Icelandair

Eftir Fréttir, Starfsauglýsingar

Long Term Planner

Icelandair óskar eftir að ráða öflugan einstakling sem hefur áhuga á fjölbreyttu og krefjandi starfi í Long Term Planning (viðhaldsskipulagningu) í Maintenance Planning deild. Um er að ræða starf sem unnið er í dagvinnu og með starfsstöð í viðhaldsskýli Icelandair á Keflavíkurflugvelli.

Maintenance Planning hefur yfirumsjón með skipulagningu á viðhaldi flugvéla Icelandair og sér um að undirbúa viðhaldsskoðanir og viðhaldsáætlun í samvinnu við aðrar deildir. Long Term Planning sérhæfir sig sérstaklega í undirbúning og skipulagi á stórskoðunum.

Helstu verkefni og ábyrgð
 • Undirbúningur og uppsetning á vinnupökkum fyrir stórar viðhaldsskoðanir
 • Eftirfylgni við stórskoðanir í samvinnu við viðhaldsaðila félagsins á Íslandi og erlendis
 • Áætlanagerð og önnur tilfallandi verkefni varðandi skipulagningu á viðhaldi
Menntunar- og hæfniskröfur
 • Part 66 eða verk/tæknifræðimenntun
 • Góðir skipulagshæfileikar
 • Þarf að geta unnið í hóp og átt í góðum samskiptum við viðhaldsaðila
 • Þekking á Maintenance Program er kostur
 • Góð þekking á CAME og EASA reglugerð
 • Reynsla af viðhaldi flugvéla er kostur
 • Mjög góð enskukunnátta, bæði í rituðu og mæltu máli
 • Sjálfstæð vinnubrögð og geta til að taka sjálfstæðar ákvarðanir
 • Útsjónarsemi og lausnamiðað hugafar
 • Góð almenn tölvuþekking og þekking á MXI er kostur

 

https://alfred.is/starf/long-term-planner

 

Starfsauglýsing – Vilt þú starfa í samhentu teymi flugvirkja Landhelgisgæslunnar?

Eftir Fréttir, Starfsauglýsingar

Landhelgisgæsla Íslands

Reykjavík

Vilt þú starfa í samhentu teymi flugvirkja Landhelgisgæslunnar?

Landhelgisgæsla Íslands leitar að traustum og áhugasömum flugvirkjum til að bætast í teymi sem annast almenna viðhaldsvinnu loftfara Landhelgisgæslunnar. Við leitum að einstaklingum sem búa yfir ríkri þjónustulund og hæfni til að takast á við krefjandi verkefni. Um framtíðarstarf er að ræða í lifandi starfsumhverfi.

Helstu verkefni og ábyrgð:
Hefðbundin vinna flugvirkja við viðhald á loftförum Landhelgisgæslu Íslands, flugvél og þyrlum. Starfið krefst þess að umsækjendur séu sveigjanlegir með að vinna utan fasts vinnustaðar, hvort heldur er innanlands eða erlendis. Föst starfsstöð er á Reykjavíkurflugvelli.

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Viðurkenndu flugvirkjanámi lokið
 • Framúrskarandi samskipta- og samstarfshæfni
 • Skipulögð, sjálfstæð og öguð vinnubrögð
 • Drifkraftur, jákvæðni og gott álags- og streituþol
 • Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti
 • Góð almenn tölvukunnátta

Umsækjendur þurfa að standast kröfur Landhelgisgæslunnar um líkamlegt og andlegt atgervi. Einnig skal starfsfólk uppfylla skilyrði fyrir öryggisheimild sbr. varnarmálalög nr. 34/2008 og reglugerð nr. 959/2012.

Um Landhelgisgæslu Íslands:
Landhelgisgæsla Íslands er borgaraleg öryggis-, eftirlits- og löggæslustofnun sem sinnir öryggisgæslu og björgun á hafi úti og fer með löggæslu á hafinu. Samkvæmt lögum nr. 52/2006 um Landhelgisgæslu Íslands er henni falið að gæta ytri landamæra og standa vörð um fullveldisrétt Íslands á hafsvæðinu kringum landið. Landhelgisgæslan fer með daglega framkvæmd öryggis- og varnarmála sbr. varnarmálalög nr. 34/2008, þ.m.t. er rekstur öryggissvæða, mannvirkja, kerfa, stjórnstöðvar NATO/LHG og ratsjár- og fjarskiptastöðva.
Hjá Landhelgisgæslunni starfar rúmlega 230 manna samhentur hópur sem hefur að leiðarljósi slagorðið: Við erum til taks. Gildi Landhelgisgæslunnar eru: Öryggi – Þjónusta – Fagmennska
Nánari upplýsingar um Landhelgisgæslu Íslands má finna á: www.lhg.is.

Umsóknarfrestur er til og með 5. febrúar 2024. Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi. Umsóknir gilda í sex mánuði frá dagsetningu auglýsingar. Landhelgisgæslan starfar samkvæmt jafnréttisstefnu og er jafnlaunavottuð. Áhugasamir einstaklingar, óháð kyni, eru hvattir til að sækja um. Launakjör eru samkvæmt Kjarasamningi FVFÍ og fjármálaráðherra vegna flugvirkja hjá Landhelgisgæslu Íslands.

Nánari upplýsingar veita Helga Birna Jónsdóttir ([email protected]) og Thelma Kristín Kvaran ([email protected]) í síma 511 1225.

 

https://intellecta.is/storf/nanar-um-starfid/?job_code=J94042326