top of page

Til umsækjenda um Part-66 skírteini

Fréttaritari

Mar 4, 2020

Til umsækjenda um Part-66 skírteini


Skráningu á verklegri reynslu vegna umsókna um grunnáritun í Part-66 skírteini            Að gefnu tilefni vill Samgöngustofa benda á reglur sem gilda um skráningu á verklegri

reynslu í tengslum við umsókn um grunnáritun í Part-66 skírteini. Grunnkrafan er að gögn um

verklega reynslu staðfesti að umsækjandi uppfylli þann lágmarkstíma sem kveðið er á um í

reglugerð.1 Ásamt því að reynslan endurspegli dæmigerðan þverskurð viðhaldverkefna við loftför

fyrir viðkomandi grunnáritun. Ástæða framangreinds er að Þegar kemur að mati á umsókn um

grunnáritun þurfa sérfræðingar Samgöngustofu að geta staðfest að kröfur um verklega reynslu séu

uppfylltar án þess að fara í sérstaka rannsóknarvinnu. Hið sama á við um allar viðbótar

grunnáritanir sem sótt er um síðar.


Umsækjendur hafa farið ýmsar leiðir til að halda skrá yfir þá vinnu sem unnin er. Ýmis tölvukerfi

hafa verið notuð í þessum tilgangi s.s. tölvukerfi undir stjórn viðhaldsaðila og/eða þriðja aðila t.d.

Skyhook. Því miður eru þær upplýsingar sem koma til Samgöngustofu úr tölvukerfum

viðhaldsfyrirtækja oft þess eðlis að erfitt er að greina í hverju vinnan fólst sem verið er að leggja

fram til mats, enda tölvukerfin ekki hönnuð í þeim tilgangi.


Af þessum ástæðum upplýsir Samgöngustofa umsækjendur að framvegis mun stofnunin

endursenda umsóknir þar sem gögn um verklega reynslu eru ekki skýr vegna óskýrrar skráningar.

Þetta þýðir að útprentun á skrám gagnagrunna viðhaldsfyrirtækja, með þeim hætti sem hingað til

hafa verið lagðar inn, verða endursendar og umsækjandi beðinn að bæta úr skráningu.


Þá bendir Samgöngustofa umsækjendum sem notast við gögn úr Skyhook tölvukerfinu á að og láta

viðkomandi leiðbeinanda kvitta uppá hvert verk til staðfestingar. Samgöngustofa mun ekki lengur

taka gilt að einn aðili staðafesti heildarpakkann að lokinni tveggja ára vinnu. Ástæðan er sú að

Skyhook er ekki kerfi sem er á ábyrgð viðhaldsfyrirtækisins heldur rekið af þriðja aðila. Þetta þýðir

að sá sem er að nota Skyhook þarf að prenta út úr kerfinu reglulega til að láta viðkomandi

leiðbeinanda kvitta fyrir þá vinnu sem var unnin.


Samgöngustofa vekur athygli umsækjenda á skráningarbók (Part 66 logbook basic experience)

finna má á heimasíðu Samgöngustofu og hægt er að hlaða niður til útfyllingar. Skráningarbókin er

ekki eina leiðin til að skrá niður vinnu sem unnin er. En hún skýrir vel til hvers er ættlast við

skráningu á vinnu sem er lögð fram með umsókn um Part-66 skírteini eða viðbótargrunnáritun.


Framangreindar breytingar munu taka gildi 4. mars 2020.


_________________________________

1 Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1321/2014 frá 26. nóvember 2014 um viðvarandi lofthæfi 

loftfara og flugtæknilegra framleiðsluvara, hluta og búnaðar og um samþykki fyrir viðhaldsstöðvum 

og starfsfólki á þessu sviði, ásamt síðari breytingum. Þær kröfur sem hvíla á umsækjanda og á stofnuninni vegna 

Part-66 skírteina flugvélatækna eru m.a. í grein 66.A.10, 66.A.30 og 66.B.100


Samgöngustofa Ármúla 2 · 108 Reykjavík · Sími: 480 6000 · samgongustofa@samgongustofa.is · www.samgongustofa.is

bottom of page